• Imprimeix

Creació, classificació i supressió de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional

Els ens locals poden sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local la creació i classificació, i la supressió de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional.

També poden sol·licitar mitjançant aquest tràmit l'agrupació d'ens locals per al manteniment en comú de llocs reservats a aquests funcionaris, la dissolució d’una agrupació, i l’exempció del manteniment del lloc reservat.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Data d'actualització:  27.11.2018