• Imprimeix

Informes previs d'acord amb l'art. 7.4 de la RSAL

Procediment pel qual l'ens locals sol·licita al Departament l'emissió de l'informe relatiu a la inexistència de duplicitats, per tal que no s'incorri en un supòsit d'execució simultània del mateix servei públic amb una altra Administració Pública, i l'informe de l'Administració que tingui atribuïda la tutela financera sobre la sostenibilitat financera de la nova competència.

Data d'actualització:  28.11.2018