• Imprimeix

Consultes populars per via de referèndum d'àmbit municipal

Procediment pel qual es tramet la documentació relativa a la proposta de consulta popular per via de referèndum d'àmbit municipal al departament competent en matèria d'Administració Local.

Data d'actualització:  28.11.2018