• Imprimeix

Comunicació d'absència de la persona titular d'un lloc reservat

Procediment pel qual els ens locals comuniquen al Departament l'absència de la persona titular d'un lloc reservat.

Aquest tràmit es pot presentar en qualsevol moment.

Eacat

Aquesta tramitació es fa a través d'EACAT.

Data d'actualització:  28.11.2018