• Imprimeix

Sol·licitud d'incoació d'expedient disciplinari per faltes greus FHN

Els ens locals poden sol·licitar a la Direcció General d’Administració Local la incoació d'un expedient disciplinari per falta greu a un funcionar/ària d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Aquest tràmit es pot presentar en qualsevol moment.

Eacat

Aquesta tramitació es fa a través d'EACAT.

Data d'actualització:  14.11.2018