• Imprimeix

Sol·licitud de designació d'instructor i/o secretari de l'expedient disciplinari

La Direcció General d’Administració Local assisteix als ens locals en els expedients disciplinaris que incoïn al seu personal, mitjançant la designació d'instructor i/o secretari de l'expedient disciplinari, prèvia sol·licitud de l'ens local.

Per poder sol·licitar aquesta designació l'ens local ha d'acreditar que no disposa de cap funcionari de carrera que pugui fer-se càrrec de la instrucció. Si també sol·licita la designació d'un secretari de l'expedient, l'ens local ha d'acreditar que no disposa de cap funcionari de carrera que pugui actuar de secretari de l'expedient.

Amb la sol·licitud l'ens local ha d'indicar el nom i cognoms de la persona expedientada o a expedientar, el càrrec que ocupa, cos a què pertany, i faltes disciplinàries presumptament comeses.

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.

Data d'actualització:  14.11.2018