• Imprimeix

Nova tramesa telemàtica de convenis i encàrrecs de gestió a partir del 19 de maig de 2017

18/05/2017 09:05

Amb l’objectiu de facilitar el compliment de les obligacions que els ens locals tenen en matèria de tramesa de convenis i/o encàrrecs de gestió, derivades de la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), a partir del 19 de maig de 2017, per fer la tramesa d’aquests instruments, la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament -com a responsable del Registre de convenis de col·laboració i cooperació-, en col·laboració amb la Direcció General d’Administració Local, posen a disposició dels ens locals, dins de la plataforma EACAT, el tràmit únic i per via telemàtica: “EXI- Registre de convenis: Tramesa de convenis i encàrrecs de gestió”, a través del qual podran donar compliment a les obligacions esmentades.

 

El nou tràmit està inclòs en el Departament d'Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, i el tràmit existent, fins aleshores, a la plataforma EACAT “GAH-Tramesa de convenis a DGAL (art.309 ROAS)” deixa d’estar en funcionament.