• Imprimeix

Segona convocatòria de projectes INTERREG V-A POCTEFA 2014-2020

23/12/2016 13:12
Segona convocatòria POCTEFA

El 13 desembre es va tancar el termini de presentació de candidatures de la segona convocatòria de projectes del Programa operatiu de cooperació transfronterera Espanya-França-Andorra (INTERREG V-A POCTEFA 2014-2020).

 

S’inicia, ara, el període d’instrucció; atès que aquesta segona convocatòria té dues fases, el mes d’abril de 2017 es publicarà una llista dels projectes programats per a la segona fase. Les candidatures seleccionades hauran de presentar, aleshores, la documentació completa.

 

S’han presentat 90 projectes amb participació d’organismes públics i privats de Catalunya, 30 dels quals són d’ens local catalans.

 

L’import FEDER demanat pels socis d’àmbit local català és d’uns 8 M€, distribuït entre els cinc eixos del Programa:

Eix 1: Dinamitzar la innovació i la competitivitat     

Eix 2: Promoure l’adaptació al canvi climàtic i la prevenció i gestió de riscos

Eix 3: Promoure la protecció, la valorització i l’ús sostenible dels recursos locals

Eix 4: Afavorir la mobilitat de béns i persones                                                          

Eix 5: Reforçar les competències i la inclusió als territoris                                                           

D’altra banda, el 23 de desembre s’ha publicat, al web www.poctefa.eu, la llista de candidatures presentades a la primera fase amb l’estat de cada candidatura: admesa, exclosa o a esmenar.

 

Les candidatures que tinguin elements que calgui esmenar tenen un termini de 10 dies hàbils a partir de la publicació d’aquesta llista, que finalitzarà, per tant, el dimecres 11 de gener de 2017.