• Imprimeix

Convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a càrrecs electes locals per a l'exercici 2018

11/04/2018 12:04

S'ha publicat, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, la Resolució GAH/664/2018, de 4 d’abril, de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques als ajuntaments per abonar retribucions a càrrecs electes locals per a l'exercici 2018.

El Decret 69/2008, d'1 d'abril, regula el règim jurídic d'atribució d'un sistema de compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments de fins a 2.000 habitants perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals i disposa que cada any es publicarà una convocatòria en la qual s'indicarà la compensació màxima anual a percebre per cada ajuntament sol·licitant, d'acord amb el nombre d'habitants inscrits en el padró i amb els trams de població establerts en el Decret.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia el 12 d’abril i finalitza l’11 de maig, inclòs, per mitjans telemàtics a través de l’extranet de les administracions públiques catalanes, l’EACAT (http://www.eacat.cat).