• Imprimeix

Presentació del model de codi de conducta dels alts càrrecs locals

20/04/2017 09:04

La Xarxa de Governs Transparents de Catalunya, constituïda amb l’objectiu de donar suport als ens locals en l’aplicació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, ha desenvolupat un model de codi de conducta dels alts càrrecs locals. La finalitat d’aquest model és orientar els ens locals en l’elaboració dels seus codis respectius, per tal de donar compliment a l’article  55.3 de la Llei. El model es complementa amb una guia, en la qual es concreten els diferents conceptes i les pautes essencials que hi figuren.

L’acte de presentació del model de codi de conducta tindrà lloc el dia 3 de maig, a les 11.30 hores, a l’auditori del Palau de la Generalitat de Catalunya. Us n’adjuntem el programa.

Per confirmar la vostra assistència, cal que empleneu les dades que consten en aquest formulari.