• Imprimeix

Canvi d’adreça electrònica de suport jurídic als ens locals

27/03/2017 13:03

Arran dels canvis organitzatius en la Secretaria d’Administracions Locals del Departament de Governació Administracions Públiques i Habitatge, el canal de suport jurídic als ens locals es vehicularà, a partir d’ara, a través de l’adreça electrònica assistencialocal.governacio@gencat.cat.  L’adreça electrònica reformalocal.governacio@gencat.cat queda anul·lada.

Les consultes pendents de resposta es redirigiran a la nova adreça, sense necessitat que l’ens local hagi de formular novament la consulta.