• Imprimeix

Un total de 530 alcaldes i alcaldesses que representen el 66% de la població han participat en el procés de debat GovernsLocals.cat

El procés de debat s’obre ara a la participació de tots els regidors i regidores del país, tal com ha recordat la consellera Meritxell Borràs en la seva compareixença davant la Comissió de Governació del Parlament. Borràs ha explicat que el deute de la Generalitat amb els ajuntaments ha passat de 622,2 milions a 468,9 milions i ha anunciat que el Govern enllestirà en breu un projecte de llei per a la dissolució del Consell Comarcal del Barcelonès.

28/03/2017 19:03
170328_HC_Parlament
La consellera Meritxell Borràs ha comparegut aquesta tarda davant la Comissió de Governació Administracions Públiques i Habitatge del Parlament de Catalunya per explicar el procés participatiu de debat GovernsLocals.cat, impulsat per la Generalitat de Catalunya, juntament amb les administracions locals, per definir com ha de ser la legislació de l’Administració local catalana del futur. La consellera ha informat que “530 alcaldes i alcaldesses dels 948 municipis catalans convocats han participat en les set sessions de debat que el Govern ha organitzat arreu del territori els mesos de gener i febrer” i ha destacat que “aquesta xifra representa un total del 66,2% de la població del país”.
 
Borràs ha subratllat la “bona participació” dels electes de municipis de tot tipus i grandaria que ha promogut que “els debats hagin estat rics en diversitats d’experiències i problemàtiques” perquè aquesta reflexió s’ha fet “sense limitacions” i ha estat “un exercici d’abstracció del marc normatiu existent, per poder fer una proposta sobre quina seria l’organització i funcionament òptim del món local”.
 
En aquest sentit, la titular de Governació ha destacat que el procés de debat GovernsLocals.cat “és just el contrari” de canvis legislatius impulsats pel Govern espanyol “que s’han fet sense escoltar la veu del món local”, com és el cas de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL). Borràs ha recordat que 800 municipis catalans, juntament amb les associacions municipalistes, les diputacions i el Govern de la Generalitat la van portar davant el Tribunal Constitucional l’any 2014. “Aviat farà tres anys i és curiós com un Tribunal que mostra tanta celeritat en segons quins temes que afecten Catalunya és extraordinàriament lent d’altres que van contra el govern de l’Estat”, ha apuntat.
 
Inici del procés de debat virtual
 
Meritxell Borràs ha remarcat que han sorgit moltes qüestions en els debats territorials de Governslocals.cat i que “el procés participatiu continua obert” ja que “durant aquest mes de març s‘ha obert el torn de paraula a tots els càrrecs electes del món local, perquè participin de forma virtual, a través del web GovernsLocals.cat. Posteriorment, durant els mesos d’abril i maig, es faran les reunions dels àmbits de treball, així com la del Comitè Tècnic, i a finals de maig del 2017 es preveu la presentació del document final que serà lliurat al Parlament, perquè siguin els grups parlamentaris els que puguin aprovar les lleis que se’n derivin. 
 
El debat servirà “per dibuixar el model de món local que volem per a Catalunya, repensant àmbits com l'organització territorial, les competències, el finançament o les bones pràctiques, entre d'altres, i per elaborar les bases de les lleis que han de regir el futur dels governs locals catalans”, ha explicat Borràs.
 
Per afrontar els reptes de futur de l’Administració local, la consellera ha defensat la promoció “d’un debat de baix a dalt, perquè ha de ser el mateix món local qui digui la seva des del coneixement proper i diari de la seva realitat”, ha subratllat. Borràs ha fet valer que des de l’inici del procés s’hi han implicat totes les institucions locals de referència del país i a totes les forces polítiques.
 
 
Projecte de Llei per la dissolució del Consell Comarcal del Barcelonès
 
En la compareixença, la consellera Borràs ha anunciat que, en breu, el Govern presentarà un Projecte de llei ad hoc per la dissolució del Consell Comarcal del Barcelonès. “No hem rebut encara la informació oficialment, però en som coneixedors i ens hem posat a treballar, perquè de la mateixa manera que el legislador té una reserva per la creació de consells comarcals, també ha de tenir una reserva per a la dissolució”, ha destacat Borràs.
 
La consellera ha explicat que es constituirà una Comissió gestora per estudiar quins serveis està prestant aquest consell comarcal i qui els passarà a servir després de la dissolució. Aquesta Comissió tindrà en compte els punts de vista dels cinc municipis afectats (Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet) i de les autoritats de l’Àrea metropolitana de Barcelona.
 
 
Reducció del deute de la Generalitat amb els ajuntaments
 
D’altra banda, la consellera ha informat també que “el deute de la Generalitat amb els ajuntaments catalans s’ha reduït sensiblement en un any”. Així, en data de 23 de gener d’enguany el deute és de 468,9 milions d’euros, en comparació als 622,2 milions de fa un any.
 
La titular de Governació ha recordat que “el Govern treballa perquè a finals d’aquest exercici, no hi hagi cap import pendent de pagament als ens locals de Catalunya amb una antiguitat superior a 1 any”. Borràs ha apuntat que “no és just abordar el deute amb els ajuntaments des d’una òptica estrictament catalana”. “L’Estat centrifuga el deute amb les comunitats autònomes”, ha afegit.