• Imprimeix

Tramesa del pressupost de 2017 i de la liquidació del pressupost de 2016 al DGAPH

30/03/2017 14:03

Us recordem que teniu a la vostra disposició l’aplicació per a la tramesa del pressupost de 2017 i de la liquidació de 2016 al Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Les instruccions i el procediment es poden consultar a l’adreça http://web.gencat.cat/ca/tramits/9747.

 

Als ens locals que no trametin els pressupostos i les liquidacions de 2016 se’ls podran aplicar les mesures previstes a l'Ordre GAP/539/2010, de 16 de novembre, per la qual es regula la presentació telemàtica dels qüestionaris dels pressupostos, i de les liquidacions dels pressupostos dels ens locals de Catalunya, dels ens dependents i d’altres entitats públiques, i es crea l’Inventari públic de control del compliment de les obligacions de tramesa de la documentació economicofinancera al Departament de Governació i Administracions Públiques i a la Sindicatura de Comptes.