• Imprimeix

S’obre el període de justificació de la convocatòria de càrrecs electes corresponent a l’any 2017

05/01/2018 09:01

Els ens locals als quals se’ls hagi atorgat la compensació a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l'exercici 2017, hauran de trametre al Departament de Governació, Administracions Publiques i Habitatge, entre el 2 i el 31 de gener de 2018, inclosos, el certificat justificatiu previst a l’article 7.3 de la Resolució GAH/695/2017, de 28 de març.

 

A aquests efectes, el certificat en qüestió estarà disponible a la plataforma EACAT