• Imprimeix

Seminari de declaració de despeses POCTEFA

16/02/2017 12:02
Seminari declaració despeses

La Generalitat de Catalunya, en col·laboració amb el Programa Interreg V-A Espanya-França-Andorra-POCTEFA 2014-2020, organitza un seminari de declaració de despeses adreçat  als gestors i responsables financers dels projectes programats en la primera convocatòria del POCTEFA.

En aquest seminari, que tindrà lloc el dia 28 de març de 2017, al Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda (Gran Via, 639 de Barcelona), es proporcionarà tota la informació necessària per fer la declaració de despeses dels projectes mitjançant la plataforma informàtica SIGEFA i s’intentarà resoldre els dubtes que puguin sorgir.

El seminari s’impartirà en castellà i en francès, amb traducció simultània. Les places són limitades i no s’admeten més de quatre inscripcions per projecte.