• Imprimeix

Seminari de la segona fase de la segona convocatòria del Programa INTERREG V-A POCTEFA 2014-2020 i calendari previst

03/05/2017 14:05

El dia 26 d’abril de 2017 va tenir lloc a Pau (França) el seminari adreçat als promotors de les candidatures admeses a  la segona fase de la segona convocatòria de projectes del Programa INTERREG V-A POCTEFA 2014-2020, amb l’objectiu de fer una sèrie de recomanacions per a la presentació de les candidatures corresponents a aquesta segona fase.

Es va fer èmfasi en aquests punts:

  • Les dades presentades a la primera fase no es poden modificar, excepte:

–Si es tracta d’ajuts d’estat.

–Si hi ha un retard en la data d’inici d’un màxim de tres mesos.

–Si es produeix algun canvi en la naturalesa jurídica dels socis.

  • El formulari s’ha d’emplenar en espanyol i en francès, en versions idèntiques.
  • És important emplenar correctament el formulari d’autoavaluació d’ajuts d’estat.
  • El cost total del projecte indicat a la primera fase no es pot modificar i s’han d’incloure els decimals per tal que no es generin errades.
  • S’ha d’indicar si el projecte serà generador d’ingressos, fet que ha de quedar reflectit a la taula de costos.
  • El conveni de partenariat l’han de signar i segellar tots els socis del projecte i hi ha de constar la data del moment en què van començar a treballar en la preparació del projecte.

 

El calendari adoptat pel Comitè de Programació l’11 d’abril 2017 per a la segona fase de la segona convocatòria de projectes del Programa INTERREG V-A POCTEFA 2014-2020 és el següent:

 

  • Termini de presentació de candidatures en la segona fase: del 20 d’abril al 31 de maig a les 14 h mitjançant l’aplicació SIGEFA.
  • Admissió administrativa de candidatures: a partir de l’1 de juny. La llista definitiva d’aspirants admesos s’enviarà entre finals de juny i principis de juliol.
  • Instrucció de les candidatures: del 15 de juny al 10 de setembre.
  • Comitè de Programació: 14 i 15 de novembre. A partir d’aquestes dates publicarem la llista de projectes que es programaran en aquesta segona convocatòria.