• Imprimeix

Segona convocatòria de projectes transfronterers INTERREG V-A POCTEFA 2014-2020

Dijous 10 de novembre de 2016, es va obrir el termini de presentació de candidatures de la segona convocatòria de projectes del Programa operatiu de cooperació transfronterera Espanya-França-Andorra (INTERREG V-A POCTEFA 2014-2020).

09/11/2016 14:11
Segona convocatòria de projectes transfronterers INTERREG V-A POCTEFA 2014-2020

S’ha previst programar el 40% del Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) del Programa, és a dir 71,2 M€, distribuïts en els cinc eixos:


–Eix 1: Dinamitzar la innovació i la competitivitat (19.933.862€)
–Eix 2: Promoure l’adaptació al canvi climàtic i la prevenció i gestió de riscos (11.390.778€)
–Eix 3: Promoure la protecció, la valorització i l’ús sostenible dels recursos locals (19.221.939€)
–Eix 4: Afavorir la mobilitat de béns i persones (9.966.931€)
–Eix 5: Reforçar les competències i la inclusió als territoris (10.678.855€)


La taxa d’intervenció del FEDER és del 65% del cost total elegible de cada beneficiari.


Com a novetat, cal destacar que aquesta convocatòria té dues fases:


–En la primera fase els promotors dels projectes participants han de presentar una candidatura simplificada fins a les 14 h del 13 de desembre de 2016. La llista dels projectes seleccionats es publicarà l’abril de 2017.


–En la segona fase els promotors dels projectes seleccionats hauran de presentar la candidatura completa.


Si necessiteu més informació i/o assessorament sobre aquesta convocatòria, podeu posar-vos en contacte amb la Subdirecció General de Cooperació Local, als telèfons 93 554 57 40 o 93 554 57 62.