• Imprimeix

El Municat s’integra en la plataforma corporativa GECO+ de disseny web

07/11/2016 11:11
 El Municat s’integra en la plataforma corporativa GECO+ de disseny web

En aplicació de l'Acord del Govern d’aprovació dels criteris corporatius dels webs de la Generalitat, impulsat per la Direcció General d'Atenció Ciutadana i Difusió l'any 2015, s’ha redissenyat completament el Municat, el web de la Secretaria d’Administracions Locals. Celebrem els 20 vint anys de presència a Internet amb el repte d’adaptar-nos a la nova realitat tecnològica que ens envolta i fer possible la consulta de la informació des de diferents tipus de dispositius: ordinadors, portàtils, telèfons intel·ligents o tauletes.


El nou MUNICAT s’ha definit i dissenyat d’acord amb les premisses de la normativa de desenvolupament web publicada pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) relativa al compliment dels estàndards W3C, del disseny web responsiu o adaptatiu i de web únic.