• Imprimeix

Jornada El Mapa Municipal de Catalunya. Una eina de país

11/12/2018 11:12
Jornada El Mapa Municipal de Catalunya. Una eina de país

El 13 de desembre a les 10:00 hores, a l’auditori del Palau de la Generalitat de Catalunya , es presenta la Jornada:

El Mapa Municipal de Catalunya. Una eina de país.

Aquesta jornada compta amb la participació de la Secretaria d’Administracions Locals i Relacions amb l’Aran, i amb l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i s’hi presentarà el projecte del Mapa Municipal de Catalunya, així com els nous instruments promoguts per a la seva consecució.

La seva finalitat és posar en coneixement, tant dels ens locals territorials, com dels organismes de les diferents administracions que actuen sobre el territori i dels tècnics que hi treballen, que aquelles accions i iniciatives que tenen incidència sobre la gestió i la realitat del món local, ja siguin fetes des del govern local, com des de la Generalitat o des de les diferents entitats territorials, es treballen conjuntament.

Les ponències que s’hi presenten abasten des de la pròpia definició del Mapa Municipal, passant per l’evolució històrica d’aquest i el seu estat actual d’execució, fins a les modificacions normatives i els models gestió que s’han implementat per facilitar la seva finalització.

El Mapa Municipal de Catalunya és una eina de país i és una eina viva:  és una eina de país perquè el territori és l’espai on transcorre la història d’un país, i és una eina viva perquè és l’entorn on es produeixen i es reflecteixen els canvis socials del conjunt dels seu habitants. En aquest sentit, la nova regulació, impulsada pel Govern de la Generalitat de Catalunya, per establir la precisió dels límits dels termes, garanteix una millora per a la gestió i la planificació del territori i dotarà de major eficàcia i eficiència els serveis municipals i supramunicipals, com a principis que han de regir l’actuació administrativa.

INSCRIPCIONS: dgal@gencat.cat