• Imprimeix

Llista de candidatures admeses a la segona fase de la 2a convocatòria de projectes INTERREG V-A POCTEFA

17/07/2017 17:07

D’acord amb la Resolució publicada el 17 de juliol de 2017 per l’Autoritat de gestió del Programa INTERREG V-A POCTEFA 2014-2020, el 95% de les candidatures d’àmbit local de Catalunya, presentades a la segona fase, han estat admeses i passaran a la fase d’instrucció i valoració que determinarà la llista definitiva de projectes que es programaran.

 

Núm. Projecte

Acrònim

Estat candidatura

EFA164/16

EPirEMed

Admesa

EFA127/16

TRANS-GARONA

Admesa

EFA130/16

TRAMPOLINE

Admesa

EFA131/16

ITAM

Admesa

EFA143/16

GESPYR

Admesa

EFA146/16

NATTUR

Admesa

EFA150/16

PYRFER

Admesa

EFA154/16

PIRIOS

Admesa

EFA156/16

BiciTransCat

Admesa

EFA169/16

COOPEREM

Admesa

EFA198/16

CIRCULAR-TES

Admesa

EFA206/16

CAP-RISK

Admesa

EFA218/16

TTFS

Admesa

EFA219/16

COOP’ART

Admesa

EFA221/16

QUALITY _PINEA

Admesa

EFA224/16

FAUNAPYR

Admesa

EFA233/16

PLN

Admesa

EFA245/16

RETINA

Admesa

EFA251/16

PATRIM+

Admesa

EFA255/16

PIRIGNEUS

Admesa

EFA276/16

CIDERNA

Exclosa

EFA279/16

ENTREPYR-II

Admesa

EFA283/16

VALFOR’PYRENA

Admesa