• Imprimeix

Informació general

El Pla únic d'obres i serveis de Catalunya (PUOSC) és l’instrument de cooperació econòmica per a la realització de les obres i els serveis de competència municipal.

Poden concórrer a la convocatòria del PUOSC els municipis i les entitats locals de Catalunya, d'acord amb el que s'especifica en el decret de convocatòria. Les entitats municipals descentralitzades poden concórrer-hi en les obres i serveis sobre els quals tinguin competències, i les mancomunitats en aquells serveis de prestació mancomunada.

Decret 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la formulació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya 2008-2012.

El PUOSC de cada anualitat s'ha resolt amb els acords del Govern següents:

Acord GOV/14/2012, de 28 de febrer, d'aprovació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2012  

Acord GOV/186/2010, de 19 d'octubre, d'aprovació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2011  

Acord GOV/20/2010, de 16 de febrer, d'aprovació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2010  

Acord GOV/44/2009, de 17 de febrer, d'aprovació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2009  

Acord GOV/133/2008, de 22 de juliol, d'aprovació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya, any 2008  

Llista de les subvencions planificades per al període 2008-2012, ordenades per comarca i municipi, del Programa general (PG), específic de dinamització i equilibri territorial (ET), específic de municipis petits, nuclis i àrees residencials de baixa densitat (MN), específic de cooperació municipal de la Diputació de Girona (DG), específic del Pla d’inversions locals de la Diputació de Lleida (DL), específic del Pla d’acció municipal de la Diputació de Tarragona (DT), específic d’infraestructures de telecomunicacions (TL) i específic de biblioteques (BL)

Llista de les subvencions atorgades, ordenades per comarca i municipi, del Programa general (PG), específic de dinamització i equilibri territorial (ET), específic de municipis petits, nuclis i àrees residencials de baixa densitat (MN), específic de cooperació municipal de la Diputació de Girona (DG), específic del Pla d’inversions locals de la Diputació de Lleida (DL), específic del Pla d’acció municipal de la Diputació de Tarragona (DT), específic d’infraestructures de telecomunicacions (TL) i específic de biblioteques (BL), per a l’anualitat indicada

Data d'actualització:  04.10.2016