• Imprimeix

Manteniment 2016-2017

Subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017

Resolució GAH/2698/2016, de 24 de novembre, de concessió de les subvencions per a despeses de reparacions,  anteniment i conservació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017.

DECRET 273/2016, de 12 de juliol, pel qual s'aproven les bases reguladores de la línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d'obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017, i s'obre la convocatòria per a aquest període.

Les actuacions subvencionades de l'anualitat 2016 s'han de dur a terme entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2016, i les de l'anualitat 2017 s'hauran de dur a terme entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2017.
Els ens locals beneficiaris han de presentar la documentació justificativa a través dels mitjans telemàtics de l'extranet de les administracions catalanes (EACAT), http://www.eacat.cat, fins al 31 de març de 2017 per a la despesa executada de l'anualitat 2016, i fins al 31 de març de 2018 per a la despesa executada de l'anualitat 2017.

Data d'actualització:  16.05.2017