• Imprimeix

Anualitats anteriors

 • Ens locals Dotació i criteris: Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.
 • Municipis i prestació supramunicipal Distribució: Resolució GRI/2288/2015, de 16 d’octubre, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2015.
 • Comarques Distribució: Resolució GRI/1926/2015, de 7 d’agost, de distribució a l’Aran i a les comarques de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2015.
 • Entitats municipals descentralitzades Distribució: Resolució GRI/711/2015, de 9 d’abril, de distribució a les entitats municipals descentralitzades dels municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2015.

 

 

 • Ens locals. Dotació i criteris: Llei 1/2014 , del 27 de gener, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 i Llei 5/2014, del 8 d'abril, de mesures relatives al Fons de cooperació local de Catalunya del 2013 i el 2014.
 • Municipis i prestació supramunicipal. Distribució: Resolució GRI/1178/2014, de 23 de maig, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2014 (DOGC núm. 6634, de 30.5.2014).
 • Comarques. Distribució: Resolució GRI/1180/2014, de 23 de maig, de distribució a l'Aran i a les comarques de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2014 (DOGC núm. 6634, de 30.5.2014).
 • Entitats municipals descentralitzades. Distribució: Resolució GRI/1179/2014, de 23 de maig, de distribució a les entitats municipals descentralitzades dels municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2014 (DOGC núm. 6634, de 30.5.2014).
 • Ens locals. Dotació i criteris: Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012, prorrogada per al 2013 i Llei 5/2014, del 8 d'abril, de mesures relatives al Fons de cooperació local de Catalunya del 2013 i el 2014.
 • Municipis i prestació supramunicipal. Resolució GRI/2715/2013, de 19 de desembre, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2013 (DOGC núm. 6529, de 27.12.2013); Resolució GRI/1002/2014, de 9 de maig, de distribució als municipis de Catalunya de la dotació complementària al "Fons de cooperació local de Catalunya. Ajuntaments, de l'any 2013” establerta per la Llei 5/2014, del 8 d'abril, de mesures relatives al Fons de cooperació local de Catalunya del 2013 i el 2014 (DOGC núm. 6622, de 14.5.2014).
 • Comarques. Resolució GRI/1727/2013, de 30 de juliol, de distribució a la Val d’Aran i a la resta de comarques de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2013 (DOGC núm. 6432, de 5.8.2013); Resolució GRI/2509/2013, de 26 de novembre, de distribució a la Val d'Aran i a la resta de comarques de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2013 (DOGC núm. 6513, de 2.12.2013), i Resolució GRI/1181/2014, de 23 de maig, de distribució a l'Aran i a les comarques de Catalunya de 23 de maig, de distribució a l'Aran i a les comarques de Catalunya de la dotació complementària al "Fons de cooperació local de Catalunya. Consells comarcals", de l'any 2013, establerta per la Llei 5/2014, del 8 d'abril, de mesures relatives al Fons de cooperació local de Catalunya del 2013 i el 2014 (DOGC núm. 6634, de 30.5.2014).
 • Entitats municipals descentralitzades. Resolució GRI/2475/2013, de 15 de novembre, de distribució a les entitats municipals descentralitzades dels municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2013 (DOGC núm. 6510, de 27.11.2013).
 • Ens locals. Dotació i criteris: Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012.
 • Municipis i prestació supramunicipal. Resolució GRI/2189/2012, de 23 d’octubre, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2012 (DOGC núm. 6241, de 26.10.2012).
 • Comarques. Resolució GRI/689/2012, de 27 de març, de distribució a Era Val d’Aran i a la resta de comarques de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2012 (DOGC núm. 6111, de 19.4.2012).
 • Entitats municipals descentralitzades. Resolució GRI/690/2012, de 27 de març, de distribució a les entitats municipals descentralitzades dels municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat, integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2012 (DOGC núm. 6111, de 19.4.2012).
Data d'actualització:  16.01.2017