• Imprimeix

Anualitat en curs

La dotació per al conjunt del Fons de cooperació local durant l’anualitat 2017 és de 124.618.110,46 euros en concepte de participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat, conforme a la distribució següent:
a) 86.090.385,27 euros per distribuir entre els municipis.
b) 38.165.521,86 euros per distribuir entre les comarques i l’Aran.
c) 362.203,33 euros per distribuir entre les entitats municipals descentralitzades dels municipis de Catalunya.
Aquests criteris de distribució per a l’anualitat 2017 figuren en la normativa següent:

Ens locals Dotació i criteris:Llei 7/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.
Municipis Distribució: Resolució GAH 1112/2017, de 19 de maig, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2017.
Comarques Distribució: Resolució GAH1111/2017 de 19 de maig, de distribució provisional a l'Aran i a les comarques de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2017.
Entitats municipals descentralitzades Distribució: Resolució GAH/1113/2017 de 19 de 19 de maig, de distribució a les entitats municipals descentralitzades de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2017.

Data d'actualització:  02.06.2017