• Imprimeix

Anualitat en curs

La dotació per al conjunt del Fons de cooperació local durant l’anualitat 2018 és de 124.571.832,31 euros en concepte de participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat, conforme a la distribució següent:
a) 86.044.107,12 euros per distribuir entre els municipis.
b) 38.165.521,86euros per distribuir entre les comarques i l’Aran.
c) 362.203,33  euros per distribuir entre les entitats municipals descentralitzades dels municipis de Catalunya.
Aquests criteris de distribució per a l’anualitat 2018 figuren en la normativa següent:

Ens locals Dotació i criteris: Instrucció 1/2017, de 12 de desembre, conjunta de la Direcció General de Pressupostos i la Intervenció General per la qual s'estableixen els criteris d'aplicació de la pròrroga dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2018.
Municipis Distribució: Resolució GAH/869/2018, de 2 de maig, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2018.
Comarques Distribució: Resolució GAH/870/2018, de 2 de maig, de distribució provisional a l'Aran i a les comarques de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2018.
Entitats municipals descentralitzades Distribució: Resolució GAH/868/2018, de 2 de maig, de distribució a les entitats municipals descentralitzades de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2018.

Data d'actualització:  02.06.2017