• Imprimeix

Anualitat en curs

La dotació per al conjunt del Fons de cooperació local durant l’anualitat 2016 és de 124.705.135,68 euros en concepte de participació dels ens locals en els ingressos de la Generalitat, conforme a la distribució següent:
a) 86.177.410,49 euros per distribuir entre els municipis.
b) 38.165.521,86 euros per distribuir entre les comarques.
c) 362.203,33 euros per distribuir entre les entitats municipals descentralitzades dels municipis de Catalunya.

Aquests criteris de distribució per a l’anualitat 2016 figuren en la normativa següent:


Ens locals Dotació i criteris: Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015.
Municipis Distribució: Resolució GAH/1509/2016 de 14 de juny, de distribució als municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2016.
Comarques Distribució: Resolució GAH/1514/2016, de 14 de juny, de distribució provisional a l'Aran i a les comarques de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2016.
Resolució GAH/2756/2016, de 30 de novembre, de distribució complementària a Aran i a les comarques de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2016.
Entitats municipals descentralitzades Distribució: Resolució GAH/1494/2016, de 14 de juny, de distribució a les entitats municipals descentralitzades de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2016.

Data d'actualització:  30.08.2016