• Imprimeix

Convocatòries anteriors

Compensacions econòmiques a càrrecs electes locals, dades sobre recursos ordinaris consolidats per trams de població i resolució.

Convocatòria: Resolució GAH/738/2016 |  Resolució GAH/1923/2016
Mitjana de recursos ordinaris
Resolució de la convocatòria |  Annexos

Convocatòria: Resolució GRI/827/2015
Mitjana de recursos ordinaris
Resolució de la convocatòria

Convocatòria: Resolució GRI/1573/2014
Mitjana de recursos ordinaris
Resolució de la convocatòria

Convocatòria: Resolució GRI/1402/2013
Mitjana de recursos ordinaris
Resolució de la convocatòria

Convocatòria: Resolució GRI/120/2012
Mitjana de recursos ordinaris
Resolució de la convocatòria

Convocatòria: Resolució GAP/3714/2010
Mitjana de recursos ordinaris
Ampliació de termini: Resolució GRI/1589/2011
Resolució de la convocatòria

Convocatòria: Resolució GAP/8/2010
Mitjana de recursos ordinaris
Resolució: Resolució GAP/4279/2010

Convocatòria: Resolució GAP/1/2009
Mitjana de recursos ordinaris
Resolució: Resolució GAP/3426/2009

Data d'actualització:  04.08.2016