• Imprimeix

Informació general

A través de la inversió en camins públics de titularitat local, es vol incidir en la cohesió territorial, garantir l’accessibilitat als nuclis de població i fomentar la mobilitat arreu del territori. A més, per tal d’afavorir el suport als petits municipis, que són els que presenten més dificultats per poder dur a terme aquestes actuacions necessàries, es limitaran els ajuts a un determinat tram de població.

Poden concórrer a la convocatòria els ens locals següents:
–Els municipis de muntanya i els pertanyents a comarques de muntanya.
–Els municipis amb una població inferior a 5.000 habitants.
–Els municipis capitals de comarca amb una població inferior a 20.000 habitants.
–Els consells comarcals de muntanya i el Consell General d’Aran.
Són considerats municipis i comarques de muntanya aquells que determinen la Llei 2/1983, de 9 de març, d’alta muntanya, i la Llei 5/1988, de 28 de març, que crea la comarca de l’Alta Ribagorça.

Resolució GAH/1342/2017, de 7 de juny, de convocatòria de la línia de subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020.

 

Del 14 de juny al 6 de juliol de 2017

Data d'actualització:  15.05.2018