• Imprimeix

Informació general

interreg

El POCTEFA 2014-2020 és la cinquena generació de suport financer comunitari destinat a reforçar la integració econòmica i social d’aquesta zona fronterera i cofinança projectes de cooperació transfronterera dissenyats i gestionats per actors de totes dues bandes dels Pirineus.

El Programa es finança a través del FEDER. La taxa d’intervenció del FEDER gestionada pel POCTEFA que rep cada projecte és del 65%. Això vol dir que el pressupost total previst de 189,34 M€ es traduirà en 274 M€ d’inversió total dels projectes. A Catalunya, dels 189,34 M€ li pertocaria un 36,4%  (35,3 M€).

Les prioritats del Programa 2014-2020 i la distribució dels recursos es presenten en aquest quadre:

 

 

Eixos prioritaris

Subvenció FEDER (M€)

% total

Eix 1

Dinamitzar la innovació i la competitivitat

 49,83

26,32%

Eix 2

Promoure l’adaptació al canvi climàtic i la prevenció i gestió de riscos

 28,48

15,04%

Eix 3

Promoure la protecció, la valorització i l’ús sostenible dels recursos locals

 48,05

25,38%

Eix 4

Afavorir la mobilitat de béns i de persones

 24,92

13,16%

Eix 5

Reforçar les competències i la inclusió als territoris

 26,7

14,10%

Eix 6

Assistència tècnica

11,36

 6,00%

Total

 

189,34

100%

La Direcció General d’Administració Local participa en els comitès de programació i de seguiment del Programa i, d’acord amb les funcions que li atorguen les seves competències en l’àmbit local, el seu paper és el de promoure projectes de partenariat entre Espanya, França i Andorra en els quals participin entitats locals de Catalunya, assessorar-les i acompanyar-les durant el desenvolupament i l’execució dels projectes.

noti_poctefa_mapa

Data d'actualització:  11.10.2016