• Imprimeix

Convocatòries

Convocatòria i bases reguladores

Resolucions

Resolució GAH/2372/2017, de 10 d'octubre, de segona modificació de la Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, per la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.

Resolució GAH/2203/2017, de 19 de setembre, de modificació de la Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.

Resolució GAH/1214/2017, de 26 de maig, per la qual se seleccionen les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6.

 

Tràmits i models

Formulari plataforma SIFECAT1420 per a la sol·licitud

Índex de la memòria tècnica de l’operació

Instruccions per a la presentació de la sol·licitud de subvenció via SIFECAT1420

Guia per identificar possibles ajuts d'Estat en les actuacions d'ens locals participants en la convocatòria d'ajuts (bases reguladores, eixos 4 i 6, tram local)

Operacions susceptibles del cofinançament pel Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6

Certificat d'acceptació definitiva de la subvenció

Model de declaració responsable

Sol·licitud de modificacions en el pressupost del projecte aprovat subvencionat amb fons FEDER, PERÍODE 2014-2020 (eixos prioritaris 4 i 6)

 

Bases reguladores per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 14-20, eixos prioritaris 4 i 6.

Resolucions

RESOLUCIÓ PRE/2017/2018, de 25 de juliol, de convocatòria del cofinançament a les entitats locals per als eixos prioritaris 4 i 6 pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020

Tràmits i models

Índex memòria tècnica segona convocatòria eixos 4 i 6

Data d'actualització:  04.09.2018