• Imprimeix

Convocatòries 2007-2013

En aquest apartat hi figura la informació relativa a convocatòries anteriors del programa FEDER 2007-2013 i la resolució corresponent

Primera convocatòria (Ordre GAP/538/2010)
Resolució (Resolució GAP/4085/2010)

Primera convocatòria (Ordre GAP/131/2009)
Resolució (Resolució GAP/104/2010)
Segona convocatòria (Ordre GAP/366/2010)
Resolució (Resolució GAP/3735/2010)
Correcció d'errades (Resolució GAP/3735/2010 de correcció d'errades)
Modificació del termini d’execució (Ordre GRI/140/2013)

Primera convocatòria (Ordre GAP/520/2008)
Modificació (Ordre GAP/579/2010)
Resolució (Resolució GAP/2567/2009)
Segona convocatòria (Ordre GAP/169/2010)
Resolució (Resolució GAP/2478/2010)
Modificació termini execució (Ordre GRI/144/2013)

Primera convocatòria (Ordre GAP/545/2008)
Modificació (Ordre GAP/580/2010)
Resolució (Resolució GAP/2568/2009)

Segona convocatòria (Ordre GAP/170/2010)
Resolució (Resolució GAP/2479/2010)
Modificació termini execució (Ordre GRI/143/2013)

Tercera convocatòria (Ordre GRI/21/2012 de 2 de febrer)
Resolució (Resolució GRI/1183/2012, de 12 de juny)
Modificació: (Ordre GRI/142/2013, de 25 de juny)

Primera convocatòria (Ordre GAP/522/2008)
Modificació (Ordre GAP/601/2010)
Resolució (Resolució GAP/2566/2009)
Segona convocatòria (Ordre GAP/171/2010)
Resolució (Resolució GAP/4084/2010)
Modificació termini execució (Ordre GRI/141/2013)

Primera convocatòria (Ordre GAP/442/2008)
Modificació (Ordre GAP/345/2009)
Segona modificació (Ordre GAP/578/2010)
Resolució (Resolució GAP/2529/2009)
Modificació de la resolució (Resolució GAP/273/2010)
Segona convocatòria (Ordre GRI/8/2012)
Modificació (Ordre GRI/132/2012)
Resolució  (Resolució GRI/1184/2012, de 12 de juny)
Modificació termini execució (Ordre GRI/145/2013)
3a convocatòria (Ordre GRI/320/2012)
Modificació (Ordre GRI/35/2013)
Modificació termini execució (Ordre GRI/145/2013)
Resolució (Resolució GRI/1418/2013)
Correcció d'errades a la Resolució GRI/1418/2013

Convocatòria (Ordre GAP/443/2008)
Resolució (Resolució GAP/4035/2008)

Data d'actualització:  09.08.2016