• Imprimeix

Inventari sobre la reforma horària-Ajuntaments

L’Inventari sobre la reforma horària-Ajuntaments és una eina d'autoavaluació per als ajuntaments que té com a missió contribuir decididament a la recuperació de l’organització de la jornada que hi ha pràcticament a arreu del món, la qual consisteix bàsicament a facilitar que el temps del dinar s’avanci una hora