• Imprimeix

Reforma horària

Conciliar la vida laboral amb la vida familiar, incrementar el rendiment laboral i la productivitat de les organitzacions i conciliar el temps social i el temps personal són alguns dels objectius que persegueix la Iniciativa per a la Reforma Horària, una plataforma de la societat civil que vol reconvertir el sistema del temps que se segueix a Catalunya i acostar-lo a la realitat europea.

És en aquest mateix sentit que des del Govern de la Generalitat de Catalunya es vol impulsar aquest projecte, proposant als ajuntaments d’arreu de Catalunya que donin suport a la iniciativa de la reforma horària mitjançant l’aprovació –en els seus respectius plens- d’una moció favorable i, a partir d’aquí, que portin a terme accions per donar a conèixer a la ciutadania els seus beneficis i que adoptin mesures per a què esdevinguin, a més de motor, organitzacions exemplificadores de la reforma horària.

Una de les eines que pot fer avançar aquest projecte és l’Inventari Reforma Horària, un mètode adreçat a ajuntaments, així com també a empreses i a entitats en les seves versions corresponents, que ofereix, pas a pas, una pauta per portar a terme un autodiagnòstic en l’organització amb relació als horaris, la gestió i els usos del temps de tots els agents implicats.