• Imprimeix

Inventari sobre la reforma horària-Ajuntaments

Conciliar la vida laboral amb la vida familiar, incrementar el rendiment laboral i la productivitat de les organitzacions i conciliar el temps social i el temps personal són alguns dels objectius que persegueix la Iniciativa per a la Reforma Horària, una plataforma de la societat civil que vol reconvertir el sistema del temps que se segueix a Catalunya i acostar-lo a la realitat europea.

Diferents estudis demostren que implantar la jornada continuada a les organitzacions redueix l’estrès, estimula l’optimització del temps, augmenta la productivitat, ensenya als treballadors a planificar i augmenta la seva motivació i felicitat. Implementar un nou model de gestió del temps que condueixi a un nou plantejament organitzatiu ha de contribuir a fer possible el desenvolupament de les persones i a impulsar un canvi de cultura en les organitzacions, necessari per fer possible, també, la conciliació del temps social i el temps personal. El repte de la reforma horària, per tant, esdevé especialment important per les repercussions que té en l’evolució de la nostra economia, de la nostra societat i de les persones que en formem part.

Des del Govern de la Generalitat de Catalunya es vol impulsar aquesta iniciativa i, també, donar exemple, per passar d’una distribució del temps pròpia de l’era industrial a una que s’adapti a les necessitats de la nova societat del coneixement, uns nous horaris que permetin conciliar la vida familiar i laboral, augmentar la productivitat i la producció empresarial i millorar el benestar de la societat.

És en aquest mateix sentit que es proposa als ajuntaments d’arreu de Catalunya que donin suport a la iniciativa de la reforma horària mitjançant l’aprovació –en els seus respectius plens- d’una moció favorable i, a partir d’aquí, que portin a terme accions per donar a conèixer a la ciutadania els seus beneficis i que adoptin mesures per a què esdevinguin, a més de motor, organitzacions exemplificadores de la reforma horària.    

Una de les eines que pot fer avançar aquest projecte és l’Inventari Reforma Horària, un mètode adreçat a ajuntaments, així com també a empreses i a entitats en les seves versions corresponents, que ofereix, pas a pas, una pauta per portar a terme un autodiagnòstic en l’organització amb relació als horaris, la gestió i els usos del temps de tots els agents implicats.