• Imprimeix

Preguntes freqüents

En aquest apartat trobareu les respostes a les consultes més destacades que els ens locals ens han fet arribar a la Direcció General d’Administració Local, en l’aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, a través del Servei d’Assistència Jurídica.