• Imprimeix

Codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals

La Xarxa de Governs Transparents de Catalunya, constituïda amb l’objectiu de donar suport als ens locals en l’aplicació de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, ha desenvolupat un model de codi de conducta dels alts càrrecs locals. La finalitat d’aquest model és orientar els ens locals en l’elaboració dels seus codis respectius, per tal de donar compliment a l’article  55.3 de la Llei. El model es complementa amb una guia, en la qual es concreten els diferents conceptes i les pautes essencials que hi figuren.