• Imprimeix

Símbols i toponímia

A més de les peces i les figures, el blasó ha fet un gran ús d’un nombre considerable de petits objectes, generalment de forma geomètrica, anomenats "mobles", que a l’heràldica moderna han esdevingut tan importants com aquelles.

Els més coneguts són:
El "besant" és circular i sempre de metall.
La "rodella" és com el besant, però sempre de color.
La "font" o "deu" és un besant faixat ondat, ordinàriament d’argent i d’atzur; si no, cal indicar-ho.
El "llac" o "estany" és un quadrilòbul faixat ondat d’argent i d’atzur; si no, cal indicar-ho.
L’"estrella" ordinàriament és de metall, amb sis raigs (si en té més o menys, cal indicar-ho) i un d’ells situat al capdamunt.
La "losange", té la forma d’un rombe.
La "bitlleta" té la forma de rectangle posat en pal.
La "lluneta" és un quart de lluna, que pot ésser "creixent" , "minvant" , "muntant" i "bolcant" , segons la direcció de les seves banyes.
El "llunell" són quatre llunetes apuntades, formant un quadrilòbul.
La "creueta" és una creu petita.
El "flanquís" és un sautor petit.
L’"escudet" és un escut petit, no situat sobre l’abisme.
L’"anellet" és rodó i buit.
El "quadrat" té la forma d’un quadrat.
La "gota" té la forma d’una gota. Quan és de sable hom l’anomena "gota de pega"; quan és de gules, "gota de sang", i quan és d’argent, "gota d’aigua" o "llàgrima".
La "rodeta d’esperó" és una estrella perforada circularment.
El "món", que representa el globus o pom que portaven a la mà els emperadors, i després els reis, o sobre la corona els sobirans i és una bola cintrada amb un cercle horitzontal i mig cercle superior vertical, i creuada.
El "roc" o "roca" és una representació estilitzada de la torre dels escacs. Per ignorància de la seva significació ha estat alterada en formes molt diverses. És molt emprada a Catalunya, on generalment adopta una forma molt característica.

barra_quadratsbesantsbitlletscreu_anelletscreu_losangescreuetaescudetescut_gotejatestanyestrellesflanquisflor_lysfontllunelllluneta_bolcantlluneta_creixentlluneta_minvantlluneta_muntantmonrocsrodellarodetes_esperorosa_tijada

Hom també considera mobles el cor, la petxina, el trèvol, la rosa heràldica, la flor de lis, el quinquefoli, el sextifoli, el mont, el mont floronat, etc.

petxina                trevols               mont              mont_floronat

 

Data d'actualització:  24.10.2016