• Imprimeix

Mapa municipal

Fita de terme entre els municipis de Porqueres i de Sant Miquel de Campmajor

El Mapa municipal de Catalunya està format pels 948 mapes corresponents a cada un dels municipis de Catalunya. Cada mapa municipal, al seu torn, està format pel conjunt de línies de terme de cada municipi. En total, hi ha unes 2.876 línies de terme. La realització d’aquest Mapa comporta la delimitació de tots els municipis de Catalunya a escala 1:5.000.

El Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, modificat pel Decret 209/2015, de 22 de setembre i el Decret 203/2018, de 25 de setembre, estableix el procediment administratiu de la delimitació municipal.