Notícies

Agència Catalana de l'Aigua: es presenta una nova línia de subvencions per import de 10 milions d'Euros per la millora general de les prestacions d’abastament d'aigua.

Posted at 28/04/16 - 01:43 PM

El conseller de Territori i Sostenibilitat, l’Honorable Senyor Josep Rull, va presentar dimecres 27 d'abril en roda de premsa una línia de subvencions de 10 M€ que persegueix una millora general de les prestacions de qualitat i quantitat de les xarxes locals d’abastament en alta i, en conseqüència, garantir la disponibilitat del recurs i la qualitat sanitària exigida per la normativa vigent.

... més informació ...

Author:

Guies i models de documents per als actors implicats en l'aplicació de la Llei 24/2015

Posted at 18/04/16 - 12:08 AM

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya, mitjançant el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, i amb el suport de la Secretaria d'Administracions Locals, han publicat i distribuït diversos recursos per acompanyar les administracions i les entitats financeres en l'aplicació de la llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica (Llei 24/2015).

... més informació ...

Author:

Tramesa del pressupost i la liquidació de 2015 - ampliació del termini fins al 30 de juny

Posted at 12/04/16 - 12:04 AM

Atès que el 31 de març va finalitzar el termini per realitzar les trameses del pressupost i de la liquidació de 2015 al DGAH, tots els ens locals que encara no hagin completat la tramesa han de fer-la no més tard del 30 de juny.

... més informació ...

Author:

Pla de formació conjunt per als treballadors de l'Administració local

Posted at 08/04/16 - 02:00 PM

Per primera vegada, l’ACM, CCOO, l’FMC i la UGT ha acordat oferir conjuntament un pla de formació per a tots els treballadors de l’Administració local, coordinat per l’EAPC i finançat amb fons de formació per a l’ocupació pública.

... més informació ...

Author:

Sessions informatives sobre la convocatòria d’ajuts del programa PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6

Posted at 22/03/16 - 01:50 PM

Per tal de donar a conèixer i difondre l’objectiu i característiques de les bases reguladores i de la convocatòria dels ajuts FEDER 2014-202, eixos prioritaris 4 i 6, es faran un seguit de presentacions territorials de les línies estratègiques i dels detalls tècnics.

... més informació ...

Author:

Com fer una cessió temporal d’habitatges buits per fer front a casos d’emergència social.

Posted at 21/03/16 - 02:27 PM

Guia sobre l’expedient municipal relatiu a la cessió obligatòria temporal d’habitatges buits, regulat a l’article 7 de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.

... més informació ...

Author:

Publicada convocatòria càrrecs electes 2016

Posted at 20/03/16 - 10:16 AM

S'ha publicat la Resolució GAH/738/2016, de 17 de març, de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favordels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l'exercici 2016. El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el proper dia 28 d’abril.

 

Author:
Veure totes les notícies
municat 2.0