Notícies

Eleccions locals 2015. Resultats provisionals

Posted at 25/05/15 - 12:00 AM

Es poden consultar els resultats provisionals de les Eleccions locals 2015 i la relació provisional de candidats electes:

 

Participació.xlsx                    Vots.xlsx

Participació.txt                     Vots.txt

 

Relació d'Alcaldes i alcaldesses 2015.XLS

Author:

Nou model de tramitació al PUOSC

Posted at 24/05/15 - 01:54 PM

A partir d’avui, ja és operatiu, a la plataforma EaCat, el nou model de tramesa de la relació de les despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d’obres i servei de Catalunya (PUOSC).

Author:

Registre del sector públic local de Catalunya

Posted at 24/05/15 - 01:23 PM

En el DOGC núm. 6890, d’11 de  juny de 2015, surt publicat el Decret 95/2015, de 9 de juny, pel qual es regula el Registre del sector públic local de Catalunya. Aquest Decret entrarà en vigor en el termini de tres mesos des de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Author:

Nota informativa referent a la constitució dels Ajuntaments de Catalunya

Posted at 22/05/15 - 01:44 PM

En el DOGC núm. 6880 de  27 de maig, s’ha publicat l’ORDRE GRI/149/2015, de 21 de maig, per la qual s'estableix amb caràcter supletori la fixació de l'hora per a la sessió constitutiva de les corporacions municipals de Catalunya.

En tràmit correcció d’errada que afecta la data en què s’han de constituir les corporacions municipals en el cas que s’hagués presentat recurs contenciós electoral contra la proclamació dels/de les regidors/es electes, que ha de ser la del 3 de juliol.

Author:

Creació del nou municipi de Medinyà

Posted at 21/05/15 - 12:07 PM

En el DOGC núm. 6892, de 15 de  juny de 2015, surt publicada la Llei 8/2015, del 10 de juny, de creació del municipi de Medinyà.

Author:

GUIA sobre d’aplicació de la Llei 19/2014 a les entitats locals.

Posted at 20/05/15 - 11:20 AM

El Departament de Governació i Relacions Institucionals ha elaborat, amb la col·laboració de les diputacions catalanes i les entitats supramunicipals més representatives, una GUIA sobre l’aplicació d’aquesta Llei 19/2014 en clau local.

Author:

CONCURS ORDINARI PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL RESERVATS A FHN

Posted at 18/05/15 - 11:02 AM

En el  BOE número 117  de dissabte 16 de maig, s’ha publicat la Resolució de 5 de maig de 2015, de la Direcció General de la Funció Pública, per la que es publiquen les bases del concurs ordinari i convocatòries específiques per a la provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. El termini per participar és de quinze dies naturals a partir de la data de publicació conjunta del concurs ordinari en el BOE.

Author:
Veure totes les notícies
municat 2.0