Notícies

18a. Edició de Municipàlia, Fira internacional d'equipaments municipals

Posted at 08/10/15 - 04:32 PM

Els proper dies 13 al 16 d'octubre se celebrarà a Lleida una nova edició de la fira d'equipaments municipals MUNICIPÀLIA. La Generalitat de Catalunya tornarà a ser present amb l'estand institucional on enguany tindran protagonisme destacat les energies renovables (Institut Català d'Energia / Diputació de Lleida) i l'e-administració (Consorci AOC).

Programa d'activitats a l'estand institucional

Author:

Compensacions per a càrrecs electes: exercici 2015

Posted at 30/09/15 - 02:53 PM

S’ha resolt la convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments, perquè abonin retribucions  a determinats càrrecs electes locals, per a l’exercici 2015. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el 22 de maig de 2015, s’han registrat 445 sol·licituds.

Resolució convocatòria Càrrecs electes 2015

Author:

Llançament de la primera convocatòria de projectes del programa POCTEFA i seminari de presentació a Saragossa

Posted at 10/09/15 - 12:04 AM

S’obre la primera convocatòria de projectes del programa de cooperació transfronterera Interreg V-A Espanya-França-Andorra 2014-2020.

Aquesta convocatòria  compta amb una dotació FEDER de 71’2M€, que suposa  el 40% del pressupost global i és oberta als cinc eixos i set objectius temàtics en què s’organitza el programa.

... més informació ...

Author:

Guia sobre l’aplicació de la Llei 19/2014 a les entitats locals

Posted at 09/09/15 - 01:08 PM

La consellera de Governació i Relacions Institucionals tramet una carta a tots els alcaldes i alcaldesses de Catalunya en què posa a la seva disposició la Guia sobre l’aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern a les entitats locals.

Author:

GUIES dels Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) i dels Projectes dels eixos 4 i 6

Posted at 27/08/15 - 05:09 PM

El Departament de Governació i Relacions Institucionals publica les GUIES dels Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) i dels Projectes dels eixos 4 i 6, que incorporen els trets essencials i requisits de les operacions susceptibles d’optar al cofinançament del FEDER, en el marc del nou PO FEDER Catalunya 2014-2020 i que volen ser,  prèviament a la publicació de les corresponents convocatòries públiques, una eina d’ajuda per informar als destinataris sobre la preparació i presentació de projectes.

Author:

Eleccions locals 2015. Resultats provisionals

Posted at 25/05/15 - 12:00 AM

Es poden consultar els resultats provisionals de les Eleccions locals 2015 i la relació provisional de candidats electes:

 

Participació.xlsx                    Vots.xlsx

Participació.txt                     Vots.txt

 

Relació d'Alcaldes i alcaldesses 2015.XLS

Author:

Nomenament dels gerents dels Consells Comarcals

Posted at 24/05/15 - 05:15 PM

Informe en relació amb el nomenament dels gerents dels Consells Comarcals, desprès de les eleccions municipals del 2015.

Informe (PDF)

Author:
Veure totes les notícies
municat 2.0