Notícies

Justificació de la línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació de l’anualitat 2014

Posted at 27/03/15 - 12:37 PM

 

El proper 31 de març finalitza el termini per justificar les subvencions de l’anualitat 2014 de la línia de manteniment. Podeu trobar el model normalitzat de compte justificatiu a la secció Manteniment 2014-2015 de Municat, el qual s’haurà d’acompanyar d’una memòria justificativa de les despeses realitzades.

Author:

La tramesa dels pressupostos de 2015 al DGRI ja està disponible.

Posted at 13/02/15 - 12:03 AM

Ja es troba disponible la tramesa del pressupost 2015 al Departament de Governació i Relacions Institucionals. La presentació telemàtica dels qüestionaris dels pressupostos s’ha de fer seguint el procediment següent:

 

... més informació ...

Author:

Curs sobre la diversitat religiosa a Catalunya. Conceptes i criteris d’aplicació (Girona. 16 i 23 de febrer, 2 i 9 de març)

Posted at 09/02/15 - 10:16 AM

La Direcció General d’Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de dotar d’eines al personal de les administracions públiques catalanes per tal de garantir la gestió pública de la diversitat religiosa a Catalunya, organitza en col·laboració amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya el curs sobre la diversitat religiosa a Catalunya. Conceptes i criteris d’aplicació.

Programa Adm. GeneralitatPrograma i inscripció Adm. Local

Author:

Fons de finançament a entitats locals: el 20 de gener finalitza el termini per sol·licitar l’adhesió al Fons d’impuls econòmic

Posted at 14/01/15 - 01:19 PM

El 30 de desembre, juntament amb els pressupostos generals de l’Estat per al 2015, es va publicar el Reial decret llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter econòmic, que, entre altres mesures, simplifica i regula el Fons de finançament a entitats locals, dota aquest Fons amb 1.000 milions d’euros per al 2015 i crea tres figures diferenciades ...més informació...

Author:

Organització territorial:nous procediments a EACAT

Posted at 14/01/15 - 11:18 AM

A partir del 12 de gener de 2015 es trobarà a la vostra disposició dins la plataforma d'EACAT els serveis d'Alteració dels termes municipals, de Correcció de disfuncions territorials i de Fitació de termes municipals, mitjançant els quals es podran realitzar els tràmits relatius a aquests procediments.

Author:

Fitxa de sol•licitud de subvencions excloses de concurrència pública per als ens locals afectats per les ventades de desembre de 2014.

Posted at 16/12/14 - 12:24 PM

Els darrers dies un episodi de fortes ventades ha afectat diversos ens locals, tot causant importants danys en infraestructures locals.

 

Els ens locals afectats poden sol·licitar, fins al 9 de gener, la concessió d’una subvenció directa per pal·liar els danys ocasionats mitjançant aquesta fitxa de sol·licitud de subvencions excloses de concurrència pública
Author:

Justificació compensació càrrecs electes 2014

Posted at 15/12/14 - 12:32 PM

Els ens locals als quals se’ls hagi atorgat la compensació a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l'exercici 2014, hauran de trametre al Departament de Governació i Relacions Institucionals, entre el 2 i el 31 de gener de 2015, inclosos, el certificat justificatiu previst a l’article 7.3 de la Resolució GRI/1573/2014, d'1 de juliol, de convocatòria.

 

A aquests efectes, el certificat en qüestió estarà disponible a la plataforma EACAT .

Author:
Veure totes les notícies
municat 2.0