Notícies

Eleccions locals 2015. Resultats provisionals

Posted at 25/05/15 - 12:00 AM

Es poden consultar els resultats provisionals de les Eleccions locals 2015 i la relació provisional de candidats electes:

 

Participació.xlsx                    Vots.xlsx

Participació.txt                     Vots.txt

Relació provisional de candidats electes.xls

Author:

CONCURS ORDINARI PER A LA PROVISIÓ DE LLOCS DE TREBALL RESERVATS A FHN

Posted at 18/05/15 - 11:02 AM

En el  BOE número 117  de dissabte 16 de maig, s’ha publicat la Resolució de 5 de maig de 2015, de la Direcció General de la Funció Pública, per la que es publiquen les bases del concurs ordinari i convocatòries específiques per a la provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. El termini per participar és de quinze dies naturals a partir de la data de publicació conjunta del concurs ordinari en el BOE.

Author:

Nota informativa en relació a les Eleccions locals 2015 i les retribucions de càrrecs electes

Posted at 13/05/15 - 11:48 AM

Afectació dels resultats de la convocatòria d’eleccions municipals a les sol·licituds de compensacions econòmiques per retribuir càrrecs electes, anualitat 2015.

 

Author:

S'aprova la creació de la nova comarca del Moianès

Posted at 30/04/15 - 11:01 AM

 

En el DOGC núm. 6862 de 30 d’abril, s'ha publicat la Llei  4/2015, del 23 d'abril, de creació de la comarca del Moianès.

Author:

Càrrecs electes 2015

Posted at 29/04/15 - 10:07 AM

S'ha publicat la RESOLUCIÓ GRI/827/2015, de 22 d’abril, de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favordels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l'exercici 2015.

 

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el proper dia 22 de maig.

Author:

Tramesa de la liquidació del pressupost 2014 al DGRI

Posted at 26/04/15 - 01:10 PM

Ja està disponible la tramesa de la liquidació de 2014 al Departament de Governació i Relacions Institucionals. La presentació telemàtica dels qüestionaris de la liquidació s’ha de fer seguint el procediment següent

Author:

CALENDARI DEL NOU PROGRAMA OPERATIU INTERREG V A – POCTEFA 2014-2020

Posted at 07/04/15 - 11:42 AM

En el marc del Programa INTERREG V A Espanya-França-Andorra (POCTEFA), el 27 de març passat, després d’un intens treball en el si del  partenariat del programa i la Comunitat de Treball dels Pirineus i en què ha participat activament la DGAL, es va enviar el Programa Operatiu POCTEFA 2014-2020 a la Comissió Europea per a la seva aprovació, un cop integrades les observacions rebudes a la versió anterior.  Les previsions són que aquest programa operatiu quedi aprovat  abans de l’estiu (maig/juny).

 

... més informació ...

Author:
Veure totes les notícies
municat 2.0