Notícies

Decret llei 4/2014, de 22 de juliol, pel qual s'estableixen mesures urgents per adaptar els convenis, els acords i els instruments de cooperació a la disposició addicional 9a de la LRSAL

Posted at 29/07/14 - 01:43 PM

El Govern ha aprovat el Decret llei pel qual s’estableixen mesures urgents per adaptar els convenis, els acords i els instruments de cooperació subscrits entre l’Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya a la disposició addicional 9a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL), que ha estat publicat en el DOGC en data de 24 de juliol de 2014.

... + informació ...

Author:

S’aprova la constitució de l’entitat municipal descentralitzada de l’Estartit, en el terme municipal de Torroella de Montgrí.

Posted at 24/07/14 - 01:00 PM

Mitjançant el Decret 106/2014, de 22 de juliol, publicat al DOGC núm. 6.671 de 24 de juliol, el Govern ha aprovat la constitució de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, en el terme municipal de Torroella de Montgrí.

Author:

S’aprova la concessió de les subvencions de la línia per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del PUOSC per als anys 2014 i 2015.

Posted at 24/07/14 - 12:05 AM

Mitjançant el Decret 104/2014, de 22 de juliol, publicat al DOGC núm. 6.671 de 24 de juliol, el Govern ha aprovat la concessió de les subvencions de la línia de manteniment per als anys 2014 i 2015.

 

Per altra banda, es delega en les diputacions provincials l’aprovació i publicació dels seus programes específics, alhora que s’aproven altres mesures relatives al nou període del PUOSC.

 

 

Author:

Càrrecs electes 2014

Posted at 07/07/14 - 01:35 PM

S'ha publicat la RESOLUCIÓ GRI/1573/2014, d'1 de juliol, de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favordels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l'exercici 2014.

 

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el proper dia 22 de juliol.

Author:

Tancament dels serveis antics de tramesa d'informació pressupostaria al DGRI per eaCat

Posted at 01/07/14 - 12:01 AM

Els serveis antics de la plataforma eaCat de tramesa d'informació pressupostaria al DGRI fins a 2010 i les trameses de pressupost fins a 2013 i de liquidacions fins a 2012 deixaran de funcionar l'1 de gener de 2015.

 

Per aquest motiu, si teniu trameses pendents de realitzar al Departament de Governació i Relacions Institucionals corresponents a pressupostos de 2013 o anteriors o liquidacions de pressupostos de 2012 o anteriors cal que les trameteu abans de finalitzar l'any 2014.

Author:

Primeres adhesions al Protocol de Col•laboració per a les bones pràctiques en la reforma i el condicionament dels habitatges

Posted at 26/06/14 - 12:24 PM

Els ajuntaments d’Argentona, Gelida i Santa Margarida i els Monjos són les primers ajuntaments que s’han adherit al Protocol de Col·laboració per a les bones pràctiques en la reforma i el condicionament dels habitatges. Aquest Protocol es va signar en data 28 d’abril de 2014 per part del Departament de Governació i Relacions Institucionals, la Confederació de Comerç de Catalunya (CCC), l'Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona, el Gremi de Cuines, Banys i Reformes de Catalunya, l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Agència Catalana del Consum.    ... + informació ...

Author:

Canvi de nom del municipi de Santa Maria de Corcó per l'Esquirol.

Posted at 04/06/14 - 12:00 AM

 

En el DOGC de data 4 de juny de 2014, s'ha publicat la Resolució GRI/1232/2014, de 28 de maig, per la qual es dóna conformitat al canvi de nom del municipi de Santa Maria de Corcó, que passa a denominar-se l'Esquirol.

 

Author:
Veure totes les notícies
municat 2.0