Notícies

Model justificatiu normalitzat per a la línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació

Posted at 07/08/14 - 11:03 AM

Atès que, mitjançant el Decret 104/2014, de 22 de juliol, publicat al DOGC núm. 6.671 de 24 de juliol, el Govern ha aprovat la concessió de les subvencions de la línia de manteniment per als anys 2014 i 2015, es posa a disposició dels ens locals el model normalitzat de compte justificatiu simplificat i certificació d’intervenció.

Author:

S’aprova la constitució de l’entitat municipal descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà, en el terme municipal de Seva

Posted at 07/08/14 - 10:16 AM

Mitjançant el Decret 117/2014, de 5 d’agost, publicat al DOGC núm. 6.681 de 7 d’agost, el Govern ha aprovat la constitució de l'entitat municipal descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà, al terme municipal de Seva.

Author:

Decret llei 4/2014, de 22 de juliol, pel qual s'estableixen mesures urgents per adaptar els convenis, els acords i els instruments de cooperació a la disposició addicional 9a de la LRSAL

Posted at 29/07/14 - 01:43 PM

El Govern ha aprovat el Decret llei pel qual s’estableixen mesures urgents per adaptar els convenis, els acords i els instruments de cooperació subscrits entre l’Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya a la disposició addicional 9a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL), que ha estat publicat en el DOGC en data de 24 de juliol de 2014.

... + informació ...

Author:

S’aprova la constitució de l’entitat municipal descentralitzada de l’Estartit, en el terme municipal de Torroella de Montgrí.

Posted at 24/07/14 - 01:00 PM

Mitjançant el Decret 106/2014, de 22 de juliol, publicat al DOGC núm. 6.671 de 24 de juliol, el Govern ha aprovat la constitució de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, en el terme municipal de Torroella de Montgrí.

Author:

S’aprova la concessió de les subvencions de la línia per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del PUOSC per als anys 2014 i 2015.

Posted at 24/07/14 - 12:05 AM

Mitjançant el Decret 104/2014, de 22 de juliol, publicat al DOGC núm. 6.671 de 24 de juliol, el Govern ha aprovat la concessió de les subvencions de la línia de manteniment per als anys 2014 i 2015.

 

Per altra banda, es delega en les diputacions provincials l’aprovació i publicació dels seus programes específics, alhora que s’aproven altres mesures relatives al nou període del PUOSC.

 

 

Author:

Càrrecs electes 2014

Posted at 07/07/14 - 01:35 PM

S'ha publicat la RESOLUCIÓ GRI/1573/2014, d'1 de juliol, de convocatòria per atorgar compensacions econòmiques a favordels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l'exercici 2014.

 

El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el proper dia 22 de juliol.

Author:

Tancament dels serveis antics de tramesa d'informació pressupostaria al DGRI per eaCat

Posted at 01/07/14 - 12:01 AM

Els serveis antics de la plataforma eaCat de tramesa d'informació pressupostaria al DGRI fins a 2010 i les trameses de pressupost fins a 2013 i de liquidacions fins a 2012 deixaran de funcionar l'1 de gener de 2015.

 

Per aquest motiu, si teniu trameses pendents de realitzar al Departament de Governació i Relacions Institucionals corresponents a pressupostos de 2013 o anteriors o liquidacions de pressupostos de 2012 o anteriors cal que les trameteu abans de finalitzar l'any 2014.

Author:
Veure totes les notícies
municat 2.0