Notícies

GUIES dels Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) i dels Projectes dels eixos 4 i 6

Posted at 27/08/15 - 05:09 PM

El Departament de Governació i Relacions Institucionals publica les GUIES dels Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) i dels Projectes dels eixos 4 i 6, que incorporen els trets essencials i requisits de les operacions susceptibles d’optar al cofinançament del FEDER, en el marc del nou PO FEDER Catalunya 2014-2020 i que volen ser,  prèviament a la publicació de les corresponents convocatòries públiques, una eina d’ajuda per informar als destinataris sobre la preparació i presentació de projectes.

Author:

Eleccions locals 2015. Resultats provisionals

Posted at 25/05/15 - 12:00 AM

Es poden consultar els resultats provisionals de les Eleccions locals 2015 i la relació provisional de candidats electes:

 

Participació.xlsx                    Vots.xlsx

Participació.txt                     Vots.txt

 

Relació d'Alcaldes i alcaldesses 2015.XLS

Author:

Nomenament dels gerents dels Consells Comarcals

Posted at 24/05/15 - 05:15 PM

Informe en relació amb el nomenament dels gerents dels Consells Comarcals, desprès de les eleccions municipals del 2015.

Informe (PDF)

Author:

Nou model de tramitació al PUOSC

Posted at 24/05/15 - 01:54 PM

A partir d’avui, ja és operatiu, a la plataforma EaCat, el nou model de tramesa de la relació de les despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d’obres i servei de Catalunya (PUOSC).

Author:

Nota informativa referent a la constitució dels Ajuntaments de Catalunya

Posted at 22/05/15 - 01:44 PM

En el DOGC núm. 6880 de  27 de maig, s’ha publicat l’ORDRE GRI/149/2015, de 21 de maig, per la qual s'estableix amb caràcter supletori la fixació de l'hora per a la sessió constitutiva de les corporacions municipals de Catalunya.

En tràmit correcció d’errada que afecta la data en què s’han de constituir les corporacions municipals en el cas que s’hagués presentat recurs contenciós electoral contra la proclamació dels/de les regidors/es electes, que ha de ser la del 3 de juliol.

Author:

Registre del sector públic local de Catalunya

Posted at 21/05/15 - 01:23 PM

En el DOGC núm. 6890, d’11 de  juny de 2015, surt publicat el Decret 95/2015, de 9 de juny, pel qual es regula el Registre del sector públic local de Catalunya. Aquest Decret entrarà en vigor en el termini de tres mesos des de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

Author:

Creació del nou municipi de Medinyà

Posted at 21/05/15 - 12:07 PM

En el DOGC núm. 6892, de 15 de  juny de 2015, surt publicada la Llei 8/2015, del 10 de juny, de creació del municipi de Medinyà.

Author:
Veure totes les notícies
municat 2.0