Notícies

Justificació de despeses del PO FEDER 2007-2013 de Catalunya. Certificació 3115L.

Posted at 01/02/16 - 01:49 PM

Finalitzat el període d’elegibilitat de despeses, s’inicia la darrera certificació del període 2007-2013. Per a la certificació 3115L l’aplicatiu SIFECAT està operatiu per introduir la documentació relacionada amb la certificació de tota la despesa executada i pagada. Aquesta despesa haurà d’haver estat pagada com a molt tard el 31 de desembre de 2015. Els documents annexats han de ser en format PDF i cal incloure-hi una fotografia actualitzada del cartell publicitari i/o de la placa permanent.

Author:

Concurs Ordinari 2016 de llocs reservats a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional

Posted at 22/01/16 - 01:54 PM

D’acord amb allò que disposa l’article 19 del RD 1732/1994, de 29 de juliol, sobre provisió de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, l’11 de febrer de 2016 s’exhaureix el termini per tal que els/les presidents/es de les corporacions locals amb llocs reservats  VACANTS remetin a la Direcció General d’Administració Local la convocatòria corresponent al concurs ordinari 2016, prèvia aprovació per part de l’òrgan competent de la corporació, el ple.   ...Mes informació...

Author:

Suport als ens local en l’aplicació de la Llei de Transparència de Catalunya.

Posted at 23/12/15 - 12:01 AM

Es facilita als ens locals suport en la interpretació jurídica i s’ofereix modelatges necessaris per donar compliment a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

 

... més informació ...

Author:

Justificació compensació càrrecs electes 2015

Posted at 15/12/15 - 01:19 PM

Els ens locals als quals se’ls hagi atorgat la compensació a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals, per a l'exercici 2014, hauran de trametre al Departament de Governació i Relacions Institucionals, entre el 2 i el 31 de gener de 2015, inclosos, el certificat justificatiu previst a l’article 7.3 de la Resolució GRI/827/2014, de 22 d'abril, de convocatòria.

Author:

Fitxa informatitzada d’inventari de recursos per a l’acollida de persones refugiades.

Posted at 15/12/15 - 12:01 AM

Amb l'impuls del Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades, i la col·laboració de la Secretaria de Cooperació i Coordinació de les Administracions Locals, s'ha elaborat aquesta fitxa de recollida d'informació que trobareu  operativa a EaCat i Tràmits gencat, destinada a concretar i documentar l’inventari de recursos per a les persones refugiades.

Procediment per a la recollida d'indormació    Fitxa d'inventari de recursos
 

Author:

Convocatòries del Tram local del FEDER 2007-2013: finalització de les operacions i del termini de pagament subvencionable el proper 31 de desembre 2015.

Posted at 08/12/15 - 12:08 AM

Recordem als ens locals beneficiaris de la convocatòria de referència que la data màxima de finalització de les operacions i del termini de pagament subvencionable, és el proper 31 de desembre 2015.

Cal tenir en compte que qualsevol despesa pagada amb posterioritat a aquesta data no es considerarà subvencionable, i per tant, no podrà ser certificada ni rebrà subvenció del FEDER.

Author:

Finalitza el termini de presentació de projectes de la 1a convocatòria del Programa Interreg V A POCTEFA 2014-2020

Posted at 25/11/15 - 01:27 PM

El dimarts, 10 de novembre de  2015, es va tancar la 1a convocatòria de projectes del Programa de Cooperació Territorial Interreg V A-POCTEFA 2014-2020. L’objectiu d’aquest Programa és fomentar el desenvolupament sostenible del territori transfronterer Espanya-França-Andorra, mitjançant el cofinançament d’operacions de cooperació transfronterera del territori elegible.

... més informació...

Author:
Veure totes les notícies
municat 2.0