Notícies

I Jornada de Salut Pública, Ens Locals i PINSAP

Posted at 17/09/14 - 12:09 AM

 

El proper dimecres 8 d'octubre tindrà lloc la I Jornada de Salut Pública, Ens Locals i PINSAP en la qual es presentaran experiències intersectorials de salut pública en l'àmbit local.

 

Lloc: Espai Francesca Bonnemaison, C/ Sant Pere Més Baix, 7 - 08003 Barcelona -

. . . més informació . . .

Author:

Personal d'habilitació estatal - Formalització definitiva d'adjudicacions

Posted at 04/09/14 - 12:35 PM

 

Resolució GRI/2002/2014, per la qual s'efectua la formalització definitiva d'adjudicacions del concurs ordinari de Catalunya per a la provisió dels llocs de treball vacants a les entitats locals, reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal.

Author:

Model justificatiu normalitzat per a la línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació

Posted at 07/08/14 - 11:03 AM

Atès que, mitjançant el Decret 104/2014, de 22 de juliol, publicat al DOGC núm. 6.671 de 24 de juliol, el Govern ha aprovat la concessió de les subvencions de la línia de manteniment per als anys 2014 i 2015, es posa a disposició dels ens locals el model normalitzat de compte justificatiu simplificat i certificació d’intervenció.

Author:

Registre d’ens locals de Catalunya: certificats RELC

Posted at 07/08/14 - 10:54 AM

Us recordem que a partir del dia 11 d’agost de 2014 es troba a la vostra disposició dins la plataforma d'EACAT en el Servei del Registre d’ens locals de Catalunya el tràmit de certificat RELC, mitjançant el qual es podrà sol•licitar a la Direcció General d’Administració Local un certificat amb les dades que consten en el Registre d’ens locals de Catalunya dels diferents ens inscrits.

Author:

S’aprova la constitució de l’entitat municipal descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà, en el terme municipal de Seva

Posted at 07/08/14 - 10:16 AM

Mitjançant el Decret 117/2014, de 5 d’agost, publicat al DOGC núm. 6.681 de 7 d’agost, el Govern ha aprovat la constitució de l'entitat municipal descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà, al terme municipal de Seva.

Author:

Decret llei 4/2014, de 22 de juliol, pel qual s'estableixen mesures urgents per adaptar els convenis, els acords i els instruments de cooperació a la disposició addicional 9a de la LRSAL

Posted at 29/07/14 - 01:43 PM

El Govern ha aprovat el Decret llei pel qual s’estableixen mesures urgents per adaptar els convenis, els acords i els instruments de cooperació subscrits entre l’Administració de la Generalitat i els ens locals de Catalunya a la disposició addicional 9a de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL), que ha estat publicat en el DOGC en data de 24 de juliol de 2014.

... + informació ...

Author:

S’aprova la constitució de l’entitat municipal descentralitzada de l’Estartit, en el terme municipal de Torroella de Montgrí.

Posted at 24/07/14 - 01:00 PM

Mitjançant el Decret 106/2014, de 22 de juliol, publicat al DOGC núm. 6.671 de 24 de juliol, el Govern ha aprovat la constitució de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit, en el terme municipal de Torroella de Montgrí.

Author:
Veure totes les notícies
municat 2.0